690 801 777 Kontakt

Barbara Sewastianik

Magister zarządzania i marketingu, Dyrektor Administracyjny
tel. 668 015 505
O mnie

Barbara Sewastianik – magister zarządzania i marketingu

Absolwentka studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– w zakresie nauki o zarządzaniu;

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– w zakresie Zarządzania Projektami;

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– w zakresie HR Business Partner;

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– w zakresie Controlling Personalny.

W celu przeczytania pozostałych informacji proszę kliknąć belkę z tytułem bloku tematycznego  (poniżej).

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe Zarządzanie Projektami;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe HR Business Partner;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe Controlling Personalny;
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu;
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, w zakresie prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia;
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – Podyplomowe Studia Pedagogiczne;
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Centrum Kształcenia Podyplomowego, w zakresie Menedżerskim;
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Centrum Kształcenia Podyplomowego, w zakresie Zarządzanie kadrami;
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Wydział Zarządzania i Marketingu, w specjalności: zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach, uzyskała tytuł magistra zarządzania i marketingu;
Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – Wydział Techniki Dentystycznej, uzyskała tytuł technika dentystycznego.

 • Właściciel, KALAMOS Barbara Sewastianik – 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 • Członek Zarządu, REHABKA Sp. z o.o., Dyrektor Administracyjny;
 • Kierownik HR, MERKURY S.A. (firma handlowa branży FMCG);
 • Kierownik marketingu, MERKURY S.A.;
 • Specjalista ds. organizacji szkoleń, MERKURY S.A.;
 • Specjalista ds. marketingu, MERKURY Pawłowscy SP. J. (po przekształceniu w 2012 r. MERKURY S.A.);
 • Samodzielny specjalista ds. marketingu, Chłodnia Białystok S.A. (firma produkcyjno-handlowa branży spożywczej);
 • Właściciel, ABM Rehabilitacja Barbara Sewastianik.
 • 01.2020 – wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – PWSiP, prowadzenie modułu w zakresie HR – studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace”
 • 09.2019 – wykładowca, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, prowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania na kursie specjalizacyjnym dla fizjoterapeutów
 • 11.2013 – 12.2013 – wykładowca, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, prowadzenie szkolenia w zakresie przedmiotu Podstawy logistyki na kursie „Pracownik ds. logistyki”;
 • 02.2013 – 06.2013 – wykładowca, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Policealnej w zakresie przedmiotu „Podstawy logistyki” dla słuchaczy kierunku Technik logistyk;
 • 09.2012 – 01.2013 – wykładowca, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Policealnej w zakresie przedmiotu „Podstawy logistyki” dla słuchaczy kierunku Technik logistyk;
 • 02.2012 – 06.2012 – wykładowca, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Policealnej w zakresie przedmiotu „Podstawy logistyki” dla słuchaczy kierunku Technik logistyk;
 • 10.2011 – 01.2012 – wykładowca, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Policealnej w zakresie przedmiotu „Podstawy logistyki” dla słuchaczy kierunku Technik logistyk;
 • 05.2011 – 06.2011 – wykładowca, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, prowadzenie zajęć w zakresie przedmiotu Marketing, w ramach kursu „Projektowanie stron www” w ramach projektu UE „Adaptacja – program reintegracji zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych”.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Zdrowia – 80 godz.;
 • Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ – 80 godz.;
 • Centrum Promocji Podlasia – 120 godz..
 • 01.2019 – 12.2020 – Podlaskie Stowarzyszenie HR;
 • 01.2010 – 12.2010 – Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Odział Białystok, Członek zwyczajny PSZK.
 • 10.2011 – 03.2012 – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy”;
 • 10.2006 – 06.2007 – Akademicki Związek Sportowy, sekcja pływacka.
 • Komputeropisanie metodą bezwzrokową;
 • Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP;
 • MS Office: Word, Excel (zaawansowany), PowerPoint, Access;
 • Elastyczne formy pracy;
 • Negocjacje handlowe.
 • Barbara Sewastianik, Marek Sewastianik, Supraśl – uzdrowisko za mało znane, Acta Balneologica 12.2016. Artykuł poświęcony najmłodszemu uzdrowisku w Polsce – Supraśl. Przybliża piękno i walory balneologiczne okolic Puszczy Knyszyńskiej.
 • Barbara Sewastianik, Tajemniczy składnik sukcesu – zaangażowanie pracownika [W:] Nowe nurty w zarządzaniu i w  ekonomii, pod red. Czesław Szmidt, Warszawa, Poltext, 2014, cz. 3 Zarządzanie ludźmi, s. 233-246.

Ekspert w projekcie badawczym Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Projekt „Startery Podlaskiej Gospodarki” dotyczący analizy gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego (m.in. możliwości rozwoju rehabilitacji geriatrycznej).