690 801 777 Kontakt

Konsultacja specjalistyczna

Arystoteles:

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

Poznaj przyczynę a zlikwidujesz skutek. Ta zasada hołduje naszemu podejściu do rozwiązywania problemów pacjentów. Przeprowadzenie gruntownego wywiadu oraz badań funkcjonalnych określających ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, jest bazą do podjęcia terapii.

 

 

 

 

Bazą do podjęcia działań terapeutycznych z naszej strony, jest przeprowadzenia dokładnego wywiadu z pacjentem, poznanie jego historii choroby, ustalenie stanu na dziś dzień. Pierwszą wizytą w naszej praktyce jest konsultacja specjalistyczna. Po przeprowadzeniu wywiadu i zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną są przeprowadzane testy fizjoterapeutyczne. Jeżeli w trakcie wizyty nie zostanie zdiagnozowana przyczyna problemu zdrowotnego pacjent jest przekierowany na dodatkowe badania specjalistyczne (USG, RTG, tomograf). Dzięki gruntownej analizie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania, w celu usunięcia przyczyny deficytów zdrowotnych i doprowadzenia pacjenta do wyznaczonego celu.

Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii Marka Sewastianika
Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii