690 801 777 Kontakt

Konsultacja specjalistyczna

Arystoteles:

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

 

 

 

 

 

Poznaj przyczynę, a zlikwidujesz skutek. Ta zasada hołduje naszemu podejściu do rozwiązywania problemów pacjentów. Przeprowadzenie gruntownego wywiadu oraz badań funkcjonalnych określających ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, jest bazą do podjęcia terapii.

Bazą do podjęcia działań terapeutycznych z naszej strony, jest przeprowadzenia dokładnego wywiadu z pacjentem, poznanie jego historii choroby, ustalenie stanu na dziś dzień.

Pierwszą wizytą w naszej praktyce jest konsultacja specjalistyczna. Osobą konsultującą jest Marek Sewastianik specjalista w dziedzinie fizjoterapii po 4-letniej specjalizacji i po zdanym egzaminie specjalistycznym w Centrum Egzaminów Medycznych, pracujący od 30 lat w zawodzie. Posiada uprawnienia do decydowania o procesie rehabilitacji, tworzenia planów i wystawiania zleceń na zaopatrzenie medyczne. Posiada również uprawnienia do wystawiania zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne z dofinansowaniem NFZ.

Po przeprowadzeniu wywiadu i zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną są przeprowadzane testy fizjoterapeutyczne. Na zakończenie wizyty ustalany jest plan leczenia, dobierany jest proces fizjoterapii, w tym zabiegów i umawiane są kolejne wizyty u magistra fizjoterapii prowadzącego proces rehabilitacji w klinice REHABKA.

Jeżeli w trakcie wizyty nie zostanie zdiagnozowana przyczyna problemu zdrowotnego z powodu braku odpowiednich badań, pacjent jest przekierowany na dodatkowe badania specjalistyczne (USG, RTG, tomograf) lub wskazywana jest ścieżka diagnostyczna.

Dzięki gruntownej analizie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania, w celu usunięcia przyczyny deficytów zdrowotnych i doprowadzenia pacjenta do wyznaczonego celu.

Umówienie

Jeżeli chciałbyś umówić się w naszej klinice na konsultację ze specjalistą w dziedzinie fizjoterapii Markiem Sewastianikiem, zadzwoń na recepcję pod nr 690 801 777.

Nasza rehabilitacja Białystok ul. Warszawska 39 lok. U-8

Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii Marka Sewastianika
Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii