698 055 376 Kontakt

Konsultacja specjalistyczna

Arystoteles:

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

 

 

 

 

 

Poznaj przyczynę, a zlikwidujesz skutek. Ta zasada hołduje mojemu podejściu do rozwiązywania problemów pacjentów. Przeprowadzenie gruntownego wywiadu oraz badań funkcjonalnych określających ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, jest bazą do podjęcia terapii.

Bazą do podjęcia działań terapeutycznych z mojej strony, jest przeprowadzenia dokładnego wywiadu z pacjentem, poznanie jego historii choroby, ustalenie stanu na dziś dzień.

Pierwszą wizytą w mojej praktyce jest konsultacja specjalistyczna. Konsultację przeprowadzam osobiście jako specjalista w dziedzinie fizjoterapii po 4-letniej specjalizacji i po zdanym egzaminie specjalistycznym w Centrum Egzaminów Medycznych, pracujący od 30 lat w zawodzie. Posiadam uprawnienia do decydowania o procesie rehabilitacji, tworzenia planów i wystawiania zleceń na zaopatrzenie medyczne. Posiadam również uprawnienia do wystawiania zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne z dofinansowaniem NFZ.

Po przeprowadzeniu wywiadu i zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną przeprowadzam testy fizjoterapeutyczne. Na zakończenie wizyty ustalamy wspólnie z Pacjentem plan leczenia, dobieram metody fizjoterapeutyczne i umawiam kolejne wizyty w trybie dogodnym dla Pacjenta i warunkującym powodzenie proces rehabilitacji.

Jeżeli w trakcie wizyty nie zostanie zdiagnozowana przyczyna problemu zdrowotnego z powodu braku odpowiednich badań, pacjent jest przekierowany na dodatkowe badania specjalistyczne (USG, RTG, tomograf) lub wskazywana jest ścieżka diagnostyczna.

Dzięki gruntownej analizie jestem w stanie podjąć skuteczne działania, w celu usunięcia przyczyny deficytów zdrowotnych i doprowadzenia pacjenta do wyznaczonego celu.

Umówienie

Jeżeli chciałbyś umówić się w naszej klinice na rehabilitację stomatologiczną u specjalisty w dziedzinie fizjoterapii Marka Sewastianika, zadzwoń na nr 698 055 376.

Moja praktyka fizjoterapeutyczna znajduje się w Białystok ul. Świętego Rocha 10 lok. 210.

Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii Marka Sewastianika
Konsultacja specjalisty w dziedzinie fizjoterapii