690 801 777 Kontakt
marlena3_net

Dlaczego należy podjąć rehabilitację?

Wszystkie stawy w organizmie człowieka w fazie pooperacyjnej przechodzą kolejne etapy wygajania się tkanek wewnątrzstawowych. Program rehabilitacji ortopedycznej przygotowany przez Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej (PTTS) uwzględnia te fazy. Działania wprowadzane w kolejnych tygodniach pooperacyjnych poparte są naukowymi badaniami przeprowadzonymi przez PTTS potwierdzającymi skuteczność wprowadzanych we właściwym momencie kolejnych ćwiczeń i działań. Znajomość toków postępowania jest niezbędnym elementem w prowadzeniu rehabilitacji po artroskopiach kolana, barku, stawu łokciowego czy skokowego. Wiedza ta jest dostępna w ramach specjalistycznych kursów i wykształcony terapeuta powinien legitymować się dyplomami ukończenia odpowiedniej liczby modułów z prowadzenia rehabilitacji danego stawu.

Cel działań

Dowiedz się

W jakim celu podejmujemy rehabilitację stawów?

  • przywrócić ruchomość operowanemu stawowi
  • mieć poczucie panowania nad operowaną kończyną (koordynacja ruchowa)
  • zapobiec powtórnym urazom
  • odciążyć pozostałe stawy, które od momentu powstania urazu przejęły funkcje i obciążenia

Fizjoterapia ortopedyczna kolana

Co rehabilitować – aby zdać sobie sprawę co właściwie poddajemy rehabilitacji, musimy uświadomić sobie jak skomplikowanym stawem jest kolano i jak biomechanicznie powiązane ze sobą są pozostałe stawy człowieka. Kolano składa się ze struktur twardych (kości udowa i piszczelowa, rzepka), miękkich (mięśnie, więzadła, ciała tłuszczowe, kaletki, torebki stawowe), chrzęstnych (łąkotki, chrząstka stawowa). Każda z tych struktur może ulec uszkodzeniu. Im większy uraz tym więcej struktur może zostać jednocześnie uszkodzonych, a im więcej uszkodzeń tym dłuższy okres ochronny i wydłużona rehabilitacja pooperacyjna, a także powrót do aktywności codziennej i sportowej. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest fakt, iż po wystąpieniu urazu organizm nasz podświadomie broni się przed nadużywaniem miejsca uszkodzonego. W związku z tym przenosi obciążenia na stawy sąsiadujące, przeciwstawną kończynę oraz pozostałe oddalone stawy (kręgosłupa itd.). Objawiać się to może nasilającą się bolesnością. Stawy człowieka można porównać do ogniw łańcucha (łańcuch biomechaniczny), gdzie jakakolwiek nierównowaga w jednym ogniwie powoduje reakcję w pozostałych ogniwach.