690 801 777 Kontakt
Diagnostyka fizjoterapeutyczna
mareksewastianiak05_net

Arystoteles:

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

Poznaj przyczynę a zlikwidujesz skutek. Ta zasada hołduje naszemu podejściu do rozwiązywania problemów pacjentów. Diagnostyka jest bazą do podjęcia terapii.

Pierwsza wizyta w naszej praktyce zawsze jest wizytą diagnostyczną. Po przeprowadzeniu wywiadu, zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną, dokonaniu podstawowych testów fizjoterapeutycznych, ewentualnie przekierowaniu na dodatkowe badania specjalistyczne (USG, RTG, tomograf) jesteśmy w stanie skutecznie podjąć działania w celu usunięcia przyczyny deficytów zdrowotnych i doprowadzenia pacjenta do wyznaczonego celu.

Wizyta lekarska

Dr n. med. Jerzy Lewko

specjalista rehabilitacji medycznej, ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Umówienia telefoniczne: 604 974 685

ul. Św. Rocha 7/13, Białystok

Diagnostyka naczyń krwionośnych

Dr n.med Radosław Łapiński

specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Specjalistyczny Gabinet Chorób Naczyń, ul. Młynowa 17, Białystok

Umówienia telefoniczne: 690 922 230

Diagnostyka USG

Dr n.med. Targoński Arkadiusz

specjalista radiodiagnostyk, Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pracownia Tomografii komputerowej i Rezonansu magnetycznego

Przychodnia nr 1, ul. Nowy Świat 11c, Białystok

tel. 85 745-00-36, 85 745-00-37