690 801 777 Kontakt

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Obowiązuje do dnia 9 listopada 2023 r.

Dokumentacja indywidualna zewnętrzna powinna być wydawana w postaci opinii, orzeczeń, zaświadczeń lub innych dokumentów tego typu przez uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa fizjoterapeutów, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej, po raz kolejny, ustala się następujące opłaty:

 • 0,50 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (jedna strona),
 • 2,85 zł – za informatyczny nośnik danych,
 • 14,25 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (jedna strona).
 • Za wydanie dokumentacji można pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ustalanej przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikaty Prezesa GUS. Obecnie (od 10 grudnia 2022 r. do 21 czerwca 2023 r.) wynoszą one:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,002*,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,00007*,
  • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 0,0004*.

  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

  Obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

  Konsultacja specjalistyczna 170 zł

  Pierwsza wizyta w naszej praktyce jest wizytą diagnostyczną prowadzoną przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii Marka Sewastianika. Po przeprowadzeniu wywiadu i zapoznaniu się z posiadaną przez pacjenta dokumentacją medyczną oraz przeprowadzeniu testów fizjoterapeutycznych wyznaczany jest proces rehabilitacyjny, dopasowany do obecnego stanu pacjenta.

  Fizjoterapia specjalistyczna 150 zł

  Po wyznaczeniu ścieżki działań fizjoterapeutycznych kierownik podmiotu wskazuje terapeutę, który podejmie działania fizjoterapeutyczne z pacjentem. Jeżeli problem zdrowotny wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej, pacjent trafi w ręce terapeuty o takim wykształceniu. Wizyta w ramach fizjoterapii specjalistycznej odbywa się z zachowaniem indywidualnego charakteru, w oddzielnym gabinecie, w systemie 1:1 (specjalista i pacjent). Czas trwania to 45 min.

  Rehabilitacja stomatologiczna 150 zł

  Rehabilitacja stomatologiczna związana jest z dysfunkcjami pojawiającymi się w obrębie układu żucia i mowy. Zajmujemy się pacjentami z problemem zgryzu, nieprawidłową postawą, dysfunkcjami w obrębie kręgosłupa szyjnego i tkanek miękkich, jak i po operacjach chirurgicznych w obrębie układu stomatognatycznego. Pierwszym krokiem do podjęcia pracy z pacjentem jest przeprowadzenie wywiadu, badanie palpacyjne mięśni i stawów. W badaniu tym określa się prawidłowe funkcjonowanie wyżej wymienionych struktur, stopień bolesności badanych mięśni stawów.

  Masaż medyczny całego ciała 150 zł

  Masaż to manipulacja ręczna wykonywana przez terapeutę na skórze i mięśniach pacjenta. Masaż całościowy obejmuje wszystkie partie ciała wraz z kończynami. Celem jest zmniejszenie bólu i napięcia mięśni, rezultatem relaks i odstresowanie organizmu. Masaż wpływa pozytywnie na dotlenienie i ukrwienie.

  Suche igłowanie 150 zł

  Mianem suchego igłowania (ang. dry needling) określa się metodę, która polega na wykorzystaniu specjalnych igieł do nakłuwania punktów spustowych.

  Rehabilitacja ortopedyczna 140 zł

  Rehabilitacja ortopedyczna ma na celu przywrócenie funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych utraconych w efekcie wypadków i chorób, a także zmian wrodzonych i nabytych układów: kostnego, stawowego oraz mięśniowego.

  Fizjoterapia indywidualna 140 zł

  Działania oparte na indywidualnym doborze metod/technik manualnych, zabiegów fizykoterapeutycznych (elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, elektrostymulacja)  wraz z elementami nauki samodzielnych ćwiczeń.

  Fizjoterapia dzieci 140 zł

  Kluczową i najczęściej stosowaną formą fizjoterapii dzieci jest kinezyterapia. Opiera się ona na leczeniu poprzez ruch. W naszym podmiocie dodajemy do tego metody specjalne, jakimi dysponują nasi fizjoterapeuci. Osiągnięte efekty są monitorowane i potwierdzane u specjalistów i lekarzy prowadzących dzieci.

  Masaż medyczny częściowy 130 zł

  Masaż to manipulacja ręczna wykonywana przez terapeutę na skórze i mięśniach pacjenta. Masaż częściowy obejmuje wybraną partię ciała: kończyny, kręgosłup. Celem jest zmniejszenie bólu i napięcia mięśni, rezultatem relaks i odstresowanie organizmu. Masaż wpływa pozytywnie na dotlenienie i ukrwienie.

  Metody specjalne kinezyterapii 120 zł

  Metody kompleksowej kinezyterapii, oparte na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych człowieka, wykorzystywane do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Należą do nich między innymi: Terapia manualna, Osteopatia, Chiropraktyka, Terapia metodą PNF, Terapia wg metody McKenziego, Terapia punktów spustowych, Trening medyczny i inne. Rekomendowane są dla osób z dysfunkcjami w obrębie aparatu ruchu. Opracowanie planu działań za pomocą metod specjalnych kinezyterapii należy do fizjoterapeuty, który przeprowadzi testy, wywiad i przygotuje plan rehabilitacji.

  Dynamiczne plastrowanie 100 zł

  Dynamiczne plastrowanie lub kinesiotaping określany także jako taping, to metoda plastrowania polegająca na naklejaniu taśmy o właściwościach elastycznych na powierzchnię ciała. Zasady stosowania kinesiotapingu oparte są na kinezjologii, czyli nauce zajmującej się ruchem ciała człowieka. W naszej podmiocie pracujemy na oryginalnych plastrach japońskich twórcy metody dr Kenzo Kase.

  Zabieg Deep oscyllation 70 zł

  Zabieg Deep oscyllation aplikowany jest na problemy struktur mięśniowych ból przyczepów i mięśni, stany po złamaniach kości. Przeciwdziała bólowi przy chorobie: łokciu tenisisty/golfisty, kolanie skoczka, cieśń nadgarstka, skręceniach kostki, bólach barku oraz kręgosłupa, stawów skroniowo-żuchwowych

  Ćwiczenia CPM 23-25 zł/doba

  Do dyspozycji pacjentów mamy urządzenie do ćwiczeń ciągłego ruchu biernego, tzw. szynę CPM lub artromot, używaną po artroskopii kolana, operacjach biodra lub stopy. Posiada możliwość regulacji prędkości ruchu, konta zgięcia, wyprostu i czasu przerwy pomiędzy ruchami. Dzięki użyciu artromotu we wczesnej rehabilitacji uzyskamy prawidłowy zakres ruchu i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Zastosowanie szyny CPM pozwala na ograniczenie powstawania obrzęków, występujących często po zabiegu chirurgicznym.