Alfa & Omega Med

690 801 777 Kontakt

Krzysztof Trypus

magister fizjoterapiitel. 510 723 659
O mnie

Krzysztof Trypus – magister fizjoterapii, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek Fizjoterapia, Osteopata.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 17370

Ukończone uczelnie i cykle szkoleniowe:

2011 – 2016 – ukończenie pięcioletniego szkolenia osteopatycznego w Polskiej Akademii Osteopatii „Osteon” – pierwszej polskiej szkole kształcącej osteopatów, czerpiącej z wiedzy i doświadczenia osteopatów z Sutherland College of Osteopathic Medecine. Studia zgodne ze standardami EFO (European Federation of Osteopaths) i z zasadami Procesu Bolońskiego dotyczącymi standardów kształcenia wyższego w krajach Unii Europejskiej.

2011 – ukończenie studiów magisterskich – Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2009 – ukończenie studiów licencjackich – II Wydział Lekarski – Oddział Fizjoterapii – Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

2006 – ukończenie Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na kierunku Fizjoterapia.

8.12 – 9.12.2018 – Techniki Marca Verheyena – Marcin Fluder D.O.
5.10 – 7.10. 2018 – Osteopatia w pediatrii – poziom podstawowy – Marie-Caroline Willieme D.O.
20.04 – 22.04. 2018 – Development of posture and gait and common paediatric – George Stylian D.O.

2011 – 2016 – w ramach pięcioletniego szkolenia osteopatycznego:

 • Anatomia palpacyjna,
 • Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji układu mięśniowo – szkieletowego;

Metody bezpośrednie:

 • manipulacje z pchnięciem,
 • metoda małych i złożonych parametrów;

Metody energii mięśniowej wg Mitchela;

GOT (General Osteopathic Treatment);

Metody funkcjonalne:

 • terapia powięziowa,
 • metoda Sutherlanda,
 • metoda napięciowych   punktów Jones’a,
 • FPR (fascia position release techniques),
 • diagnozowanie i leczenie narządów trzewnych,
 • osteopatia visceralna;

Metoda mobilizacji bezpośrednich;

Metoda indukcyjna Finet’a i William’a;

Metoda nasłuchu trzewnego:

 • Osteopatia czaszkowo-krzyżowa;
19.05 – 20.05. 2017 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Jeleniej Górze: „Osiągnięcia współczesnej małoinwazyjnej neurochirurgii w leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Rola przed- i pooperacyjnej profesjonalnej fizjoterapii w chorobach kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego”.

2016 – XI Jesienne Dni Fizjoterapii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii w Nałęczowie.